ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

 In ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 18 ಹಾಗೂ 19 ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುದೇವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Recent Posts

Leave a Comment