0

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ 63ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

  ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ 63ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 16 ಹಾಗೂ 17 ಎಪ್ರಿಲ್ 2022ರಂದು ಜರುಗಿತು. ಎರಡು ದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ನಡೆದವು.

0

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮ 63ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ 63ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 16 ಹಾಗೂ 17 ಎಪ್ರಿಲ್ 2022ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ [...]

0

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

0

ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನಜೀ

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೋಹನಜೀ ಅವರಿಂದ ತಾ 16-12-2019ರಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ- ಗಣಪತಿ ಹವನ-ನವಗ್ರಹ ಹವನ-ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಹವನ-ರಕ್ಷಾತ್ರೇಯ ಹವನ (ಸುದರ್ಶನ-ನರಸಿಂಹ-ಧನ್ವಂತರಿ ) ಈಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದ [...]

0

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ 60ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 18 ಹಾಗೂ 19 ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ [...]